اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


جرایم علیه عدالت قضایی و در قوانین افغانستان و اساس نامه رم

چکیده :

عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی در این زمینه مشهود می باشد. چرا که مقصود از عدالت قضایی، برابر داشتن و رعایت تساوی در بین اصحاب دعوی توسط مقام قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چارچوب موازین قانونی و اسلامی می باشد. از طرفی مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد جرایم علیه عدالت قضایی در کد جزای افغانستان در یک فصل جداگانه و در اساس نامه رم در دو ماده جرم انگاری شده است. دسته اول، جرایمی نظیر: اخفای جسد مقتول با هدف از بین بردن ادله جرم، مساعدت در خلاصی مجرم از تعقیب و محاکمه به منظور عقیم گذاشتن آرمان مقدس اجرای عدالت و نیز اقرار ناشی از اذیت و آزار بدنی در جهت کشف جرم و دلایل آن و… از جمله جرایمی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل تصور بوده و جرم انگاری شده است. دسته دوم، شامل جرایمی است که روند اجرای عدالت را در مرحله دادرسی و محاکمه مختل می نماید و مانع از تکوین دادرسی منصفانه و عادلانه می گردد. اعمالی نظیر: شهادت کذب، سوگند دروغ، صدور حکم به کیفر اشد به واسطه ی ارتشاء و غیره از جمله جرایمی هستند که انجام آنها از سوی اشخاص عادی و یا مستخدمین و مأمورین دولتی قابل تصور می باشد؛ فرار متهم از زندان و مساعدت در فرار متهم پس از محاکمه کد جزا این گونه رفتارها را جرم علیه عدالت قضایی به شمار آورده و جرم انگاری نموده است. که در این پایان نامه ضمن بیان مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی به بررسی اجمالی جرایمی که در تمام مراحل دادرسی، اجرای عدالت قضایی را به مخاطره می اندازد در قوانین جزای افغانستان و اساسنامه رم پرداخته شده است. 

واژگان کلیدی: جرایم، عدالت قضایی، قوانین، محکمه بین المللی جزایی، افغانستان.

دانشکده: حقوق

دیپاتمنت: حقوق جزای و علوم جنایی

ترتیب کننده حامد”مصباح”

استاد راهنما : دکترغلام حیدر”علامه”