اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


بررسی تطبیقی جرم قتل عمد و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان و فقه حنفی

چکیده:

افغانستان یک کشور اسلامی بوده و دین رسمی آن اسلام است. نظام حقوقی افغانستان در بخش جزایی آن بطور عام متاثر از شریعت اسلامی و بطور خاص متاثر از فقه حنفی می باشد. تمام جرایم و به ویژه قتل عمد یکی از موضوعات کلیدی حقوق جزا است و قتل زشت ترین جنایتی است که حیات انسان را بشکل ابدی سلب می کند و نتیجه جبران ناپذیر را بجا میگذرد. هر جامعه، از جمله جامعه افغانی، در برابر عمل مجرمانه قتل عمد، عکس العمل خاصی را داراست. در این پایان نامه قتل عمد و مجازات آن از نظر فقه حنفی و حقوق جزای افغانستان بشکل تطبیقی مورد بررسی گرفته شده است. طبق ماده اول قانون جزا، مرتکب حدود، قصاص و دیت باید مطابق احکام فقه حنفی مجازات شود اما در صورت عدم توافر شرایط آن، بر اساس قانون جزای افغانستان تعزیراتعزیراً مجازات می گردد، که این امر خلاف قانون اساسی که درآن تطبیق مجازات کلمه “عدالت” را بکار برده و خلاف مواد بعدی قانون جزا نیز می باشد و بالاخره در محاکم جزایی عملاً تطبیق نمی شود توأم با اینکه در کل خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات است که در این پایان نامه بشکل مفصل بررسی شده است. 

بنابرموضوعات بحث شده هویداست که مجازات فاعل جرم و معاون جرم فرق داشته و مجازات و خساراتی نیز بالای هریک وضع گردیده است. موضوع مورد بحث در فصل اول این پایان نامه در باره مبانی، انواع، تاریخچه و جرم انگاری قتل عمدی، فصل دوم عناصر جرم قتل عمد و در فصل آخر انواع مجازات قتل عمدی و مسؤلیت مدنی از نظر فقه حنفی و حقوق جزای افغانستان بشکل تطبیقی مورد تحقیق قرار گرفته و بررسی نیز شده است .در صورت عدم توافر شرایط قصاص، مرتکب قتل عمد طبق ماده ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون جزای افغانستان اعدام و یا حسب احوال محکوم بر مجازات حبس دوام می گردد. در صورت وجود یکی از موانع قصاص، شخص قاتل مکلف به پرداخت دیه برای وارثین مقتول و طبق قانون مدنی افغانستان مکلف به جبران خسارت مالی برای اشخاصیکه تحت تکفل مالی متوفی قرار داشته باشد، نیز می باشد، که هر کدام آن در این پایان نامه بیان شده است.

وژگان کلیدی: عنصر مادی، قصد قتل ،فقه حنفی، قصاص، حقوق جزای افغانستان،  قصاص، اعدام.

 

دانشکده: حقوق

دیپارتمنت: حقوق جزا و علوم جنایی

ترتیب کننده: بسم الله جان “بسیم”

استاد راهنما:دکترحمید الله “غلامی”