اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


نقش تروریزم بین الملل بر صلح و ثبات افغانستان پسا طالبان

چکیده:

تحقیق کنونی که تحت عنون ,نقش تروریسم بن المللبر صلح و ثبات افغانستان پسا طالبان,می باشد در پی این است تا نشان دهد که افغانستان پساطالبان از نا بسامانی ها و امنی های مضاعف بر خوردار

 می باشد و این مهم به صورت مستقیم تابع حضور و نقش فعال تروریسم بین الملل و شبکه های تروریستی منطقه ای و جهان در افغانستان قرار دارد.افغانستان به عنوان کشوری که ازلحاظ

جغرافیایی در موقعیت حساسی قرارگرفته که در این  موقعیت شبکه های تروریستی بزرگ بر مبنای اهداف دراز مدت و یا حمایت برخی از قدرت های منطقه ای عمل می کنند و توانسته است اسن کشور را دستخوش نا امنی گسترده بسازد.از جانب دگر موضوع مهم و قابل تامل که در این پژوهش آشکار شده است این بوده که تروریسم بین الملل در افغانستان به طور مستقیم بر مبنای نظامی معرفتی مذهبی رفتار می کند و توجیهات کنش هایش را از نظام دانایی دینی اخذ می نماید.بر اساس پژوهش کنونی تروریسم بین الملل که بر مبنای توجیهات مذهبی عمل می کند به عنوان بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی به

ویژه افغانستان شناخته شده است. در فصل اول کوشش شده است تا تحقیق کنونی در چارچوب نظری نظریه های بنیادی گرایی اسلامی که مبنای اصلی فعالیت های تروریستی در کشور می باشد استوار گردد. چون برخی از شخصیت های بزرگ سیاسی در جغرافیای جهان اسلامی نوعی تفسیری از متون دینی ارائه کرده اند که آن نوع تفسیر امروزه مبنا و الگوی رفتار و کنش تروریستی بنیاد گراها در افغانستان قرار گرفته است.در فصل دوم تلاش شده است تا تروریسم را در ابعاد گوناگون و شبکه های فعال اش در منطقه و جهان و تاثیرات فعالیت هایش در افغانستان به بحث بگیرد. همچنان با توجه به باز شناسی مفهوم تروریسم،به ادبیات نظری ترور، تروریسم، تطور تاریخی و وجوه آن، انواع تروریسم، مبحث تروریسم پسا مدرن، الی تروریسم انتحار به بحث نسبتآ مفصل پرداخته شده است. در فصل سوم مباحث چون عوامل داخلی و بین المللی تاثیر گذار بر صلح و ثبات افغانستان، الگوهای صلح و ثبات در افغانستان، معرفی برخی  از منابع تهدید جهانی و منطقه ای جون سیاست های ای.اس.ای وفعالیت گروه های تروریستی که در پاکستان علیه افغانستان فعالیت می کنند. بالاخره در نتیجه گیری چند مورد به عنوان راه های عبور از وضعیت کنونی چون دید و نگاه ژئوپلیتکی به کشور، در کنار همکاری های منطقه ای و عزم جهانی و مدیریت پروژه ها یپر خطری مانند تروریسم می تواند اوضاع را به نحوی برای افغانستان مثبت بسازد.

کلید واژه گان : ترور، تروریسم بین الملل، صلح و ثبات، افغانستان پساطالبان.

 

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

عنوان: نقش تروریزم بین الملل بر صلح و ثبات افغانستان پسا طالبان

استاد راهنما: دکترذاکرحسین “ارشاد”

ترتیب کننده: محمد شکیب اندیشه