اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


مقایسه دید گاه های آمریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی

   چکیده

در فضای بعد از جنگ سرد تا حوادث ترورستی ۱۱ سپتامبر و از زمان تا حال، رژیم های بین المللی به خصوص رژیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند. اگر چه رژیم های بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت ارپایی، .پس از جنگ های ناپلئونی، اما عمده تأ رژیم های امنیتی قرن بیستم هستند، که به دولت ها این اجازه را می دهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند. رژیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه به شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند. مطایق تعریف رژیم های امنیتی، وجود عناصر ضمنی وسریع  وباورهای مشترک در میان بازیگران، به رغم اختلافات مبنایی، باعث محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود. این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئو استراژیک آمریکا و روسیه، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولأ توسط صاحبان قدرت انجام می شوند، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که درمیان دولت ها و سایر بازیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند،ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد، دستخوش تغییر می شوند. در واقع صاحبان اصلی قدرت، همانا آمریکا ابر قدرت چهار بعدی (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی (نظامی) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند. همین قدرت ها هستند، که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گردند.بنأ زمان که یک رژیم امنیتی شکل می گیرد که قدرتی در عقب آن نهفته باشد، بدین منظور تمام رژیم های امنیتی متأثر از وجود قدرت های بزرگ خصوصأ آمریکا و روسیه می باشد. بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های آمریکا و روسیه نسبت به رژیم های بین المللی پرداخته شود،حال سوال اصلی اینجا است که دو کشور آمریکا و روسیه چه دیدگاه نسبت به رژیم های امنیتی دارد،به باور نویسنده هم آمریکا و روسیه در راستای منافع ملی خود به دنبال تعریف جدیدی از ساختار نظام بین المل و رژیک های امنیتی بین المللی دارد، و هر گونه تقابل بین آنها باعث چالش در این رژیم های امنیتی می گردد.

این نوشتار مبتنی بر سه فصل ویک نتیجه گیری کلی سازماندهی شده است.

فصل اول در برگیرنده چیستی رژیم های بین المللی می باشد. در فصل دوم راجع به دیدگاه های روسیه در قبال رژیم های بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم پژوهش، راجع به دیدگاه های آمریکا نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل پرداخته شده است. و در اخیر با جمع بندی کلی و جامع، تحقیق حاضر به اتمام می رسد.

کلید واژه ها: رژیم های امنیتی، بازدارندگی و کنترول تسلیحات، محدودیت سلاح های استراتژیک و طرح سپر دفاع موشکی، مهار و کنترول فناوری موشکی، منع سلاح های بیولوژیک وشیمیایی،خلع سلاح های هسته ای وآزمایشات آن، منع سلاح های متعارف.

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

عنوان: مقایسه دید گاه های آمریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی

استاد راهنما: دکتر شفق خواتی

ترتیب کننده: محمد رحیم “قاسمی