اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


مقابله با تخلفات اطفال در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی

چکیده:

تخلفات اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروزی امروز و بالتبع کشور ما افغانستان است،به منظور جلوگیری از این تخلفات نقش قوانین در رابطه به رسیدگی به تخلفات اطفال ونوجوانان انکار ناپذیر است. بدیهی است که اطفال متخلف با درنظرداشت شرایط خاص سنی شان مودر تعقیب و پیگیرد عدلی و قضایی قرار می گیرند،اما با یک سری ملحوظات خاص مانند رسیدگی ویژه و سیاست جنایی افتراقی در مورد آنان مدنظرقرار گیرد. در اسناد بین المللی نیز توجه خاص نسبت به رسیدگی عادلانه ومنصفانه صورت گرفته است.

اطفال در مرحله کشف و تحقیق،محاکمه و بعد از آن از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردار می باشد. از جمله این که پولیس،سارنوالی و محاکم اختصاصی در زمینه رسیدگی به تخلفات اطفال فعالیت می کنند و دست اندرکاران در این مراجع باید از طریق دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی طفل،مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی پیدا کنند.

همچنین رسیدگی به تخلفات اطفال باید کاملا غیرعلنی و با حقظ حریم آنان صورت گیرد. در کنارتشکیل دوسیه جزایی،مه منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخصیت و سلوک طفل تشکیل پرونده شخصیتی حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف مانند روان شناس،مددکار اجتماعی و داکتر ضروری بوده و از حجز باید به عنوان آخرین راهکار استفاده صورت گیرد. قابل ذکر است در صورتی که طفلی محکوم به حجز گردد علاوره بر حقوق و امتیازاتی که تمامی افراد محبوس و برخوردار می باشند از امتیازات ویژه ای مثل استفاده از خدمات موسساتی که در بخش اطفال فعالیت می نمایند نیز برخوردر می باشد. در این تحقیق،به شیوه رسیدگی به تخلفات اطفال در حقوق جزای افغانستان در مراحل دستگیری و باز داشت،تحقیق،محاکمه و تنفیذ حکم با در نظرداشت اسناد بین المللی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

طفل،تخلف،قوانین داخلی،اسناد بین الملل،رسیدگی ویژه،مرکزاصلاح و تربیت.

دانشکده: حقوق

دیپارتمنت: حقوق جزا و علوم جنایی

ترتیب کننده: محمد تقی”حسن زاده”

استاد راهنما: دکترغلام حیدر”علامه”