اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


زندان در حقوق جزای افغانستان و ایران

 

زندان در حقوق جزای افغانستان و ایران

چکیده:

دراین تحقیق نظام محبس داری افغانستان و ایران در نظر داشت قوانین و مقررات و نیز تشکیلات و ساختار اداری مربوط به زندان در دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. سوال اساسی در این تحقیق حول محور آن سازمان دهی شده است، این میباشد که تا چه اندازه معیار های بین المللی حاکم بر محبس و زندانیانی در قوانین دو کشور گنجانیده شده مانند رعایت حقوق بشر، طبقه بندی محبوسین، فراهم بودن زمینه اشتغال به کار محبوسین و تعلیم و تربیه به منظور اصلاح و تربیت انها میباشد. در این رستا برخی از مهم ترین تفاوت های موجود مود بحث واقع شده مانند مسلکی بودن پرسنل محابس ایران نسبت به پرسنل محابس افغانستان و موضوعات امنیتی در کشور ایران بدوش پولیش بوده و اما موضوعات اداری آن بدوش مامورین ملکی قرار دارد و در افغانستان هر دو موضوع را پولیس نظامی بر عهداه دارد که به قوانین و منابع دیگر نیز استناد گردیده است. همچنین زندانها در ایران تحت نظر قوه قضاییه بوده اما در افغانستان تحت اثر وزارت امور داخله میباشد از انجایکه محابس یا نظام محبس داری یکی از شاخه های علم حقوق میباشد، قوه قضاییه به مراتب حقوق دان تر از نیروی پولیس است لذا تحت اثر بودن قوه قضاییه نسبت به قوای پولیس یا وزارت امور داخله بهتر و خوبتر خواهد بود.

اهداف اصلی در این تحقیق یافتن کاستی ها و نواقص نظام محبس داری افغانستان و نیز ارایه پشنهادات سازنده جهت بهبود این نظام و ساختن یک نظام مدرن محبس داری در کشور است برای ارتقای ظرفیت مسلکی پولیس محابس یک اکادمی ضروی پنداشته میشود و برای بهبود امور محابس در صورت آماده شدن شریط در افغانستان امورات نظام محبس داری باید ملکی سازی گردد.

این تحقیق در دو بخش سازندهی شده است که هر کدام از بخش ها نیز داری فصل های جداگانه میباشد. در بخش اول ضمن مباحث مفهومی و نئوریک، تاریخچه زندان در جهان اسلام، افغانستان و ایران ار سنتی بودن الی مدیرنیزه شدن نظام محبس داری به بررسی گرفته شده که تفاوت های آن اشکار و برای بهبود امور محبس داری توضیح داده شده است.

در این تحقیق با جمع بندی و ارائه پشنهادات تلاش گردیده است تا راهکار های بهبود وضعیت محبث داری در افغانستان را نیز ترسیم نماید تا امکانات و تجهیزت در بخش های مختلف مانند تامین امنیت،تجدید  تربیت محبوسین و حفظ الصحه محبوسین را باید جوابگو باشد، تا از یک سو نظام محبس داری در افغانستان مدرن تر شود و از سوی دیگر نحبس داری دو کشو به هم نزدیک تر شده و بتوانند با درک از توانایی ها و ناراسایی های موجود به یک نظام مشترک محبس داری برسند.

واژ گان کلیدی: نظارت خانه، توقیف خانه، مدیریت محابس،افغانستان و ایران.

دانشکده : حقوق

دیپارتمنت: حقوق جزا و علوم جنایی

ترتیب کننده: محمد قیس “فصیحی”

استاد راهنما: دکتر حمیدالله “غلامی”