اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


تورم زندانیان، عوامل، آثار و راه حل های آن با نگاهی ویژه به افغانستان

تورم زندانیان، عوامل، آثار و راه حل های آن با نگاهی ویژه به افغانستان

چکیده:

مجازات حبس یکی از مجازات های بسیار معمول در اکثر کشورهاست و مانند هر مجازات دیگری آثار خاص خود را دارد. همه ی نظام های جزایی کم و بیش با آثار آن و از جمله مسئله تورم جمعیت زندانیان روبه رواند. ضرورت کاهش جمعیت زندانیان مخصوصاً در این اواخر در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی توجه خاص محافل علمی و نیز دست اندرکاران مسائل قضایی و مدیریت زندانها را به خود جلب کرده است. برای اینکه زندان مرکز اصلاح و تربیت باشد برخی مسائل مانند برنامه های آموزشی ،تربیتی و فرهنگی در آن باید اجرا شود. تفکیک و طبقه بندی بین زندانیان به طور دقیق اجرا شود که مجرمان، متناسب با جرم شان از هم جدا نگهداری شوند. پس برای دست یافتن به اهداف مذکور ضروری است که در زندان ها ،نباید تورم جمعیت داشته باشیم و جمعیت زندان باید در حدی باشد که بتوان کارهای فرهنگی و تربیتی را در مورد زندانیان انجام داد. 

در حال حاضر زندان های کشور ما با تورم جمعیت رو به رو هستند زیرا در این زندان ها در حدود سی هزار زندانی وجود دارد یعنی بیش از دو برابر ظرفیت زندانهای موجود، در کشور ما زندانی وجود دارد. برخی از زندان های ما نیز دارای ساختمان های کهنه و فرسوده است که تا حال ساختمان دیگری جایگزین آنها نشده است که این مسائل باعث عدم دست یابی به اهداف تربیتی – اصلاحی زندان و نقض صریح حقوق زندانیان در برخورداری از امکانات مناسب جهت اسکان گردیده است.

برای حل مشکلات ناشی از تورم جمعیت زندانیان لازم است عوامل افزایش دهنده تورم جمعیت زندانیان و راه حل های مؤثر برای کاهش آن بصورت جامع و دقیق بررسی شوند. پایان نامه حاضر ضمن بررسی مؤلفه های اصلی تورم جمعیت زندانیان، می کوشد با رویکرد جامع و منصفانه به توصیه راه حل های چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد. نتایج بدست آمده حاکی است که سه عامل مهم در افزایش تورم جمعیت زندانیان نقش اساسی دارند. این عوامل که در بخش اول این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته ،عبارتند از عوامل نظری، عوامل قانونی و سیاست های عملی نظام های جزایی که آثار منفی هم بر فرد زندانی و هم بر جامعه دارند. همچنین در بخش دوم، برای کاهش تورم جمعیت زندانیان راه حل های نظری و عملی مانند استفاده از نظریه های بازپروری، عدالت ترمیمی، جرم زدایی، جزا زدایی، قضا زدایی، پیشگیری از جرم، جلوگیری از تکرار جرم، روش های نوین زندانبانی، مجازات های بدیل حبس، عفو عمومی و خصوصی و بالاخره استفاده بهینه از تعویق اجرای مجازات، پیشنهاد می گردد که اجرای دقیق و موفقیت آمیز هر یک آنها مستلزم بهره گیری از تمامی امکانات موجود و هماهنگی بین قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه می باشد.

واژگان کلیدی: زندان، تورم جمعیت زندانیان، عوامل، آثار، راه حل ها، افغانستان.

دانشکده: حقوق

دیپارتمنت: حقوق جزا و علوم جنایی

ترتیب کننده: یحیی “جاوید”

استاد راهنما: دکتر علی رضا “روحانی”