اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


تاثیر رقابت منطقه ای هند و پاکستان بر امنیت افغانستان

چکیده

نظریه امنیت منطقه ای  باری  بوزان، بر این فرض استوار است که پایان جنگ سرد آغاز نا امنی های بسیار گسترده ای شده که ریشه در محدودیت های مکاتب رئالیستی و ابعاد امنیت دارد، بدین ترتیب که مکتب واقع گرا با تلقی دولت به عنوان  یگانه موضوع امنیت ونیز مکتب جهان گرا با تلقی نظام بین المللی به عنوان یگانه عامل امنیت، از کانون تکوین حرکت های اصلی منطقه غفلت کرده اند. بنا بر این لازم است برای ارایه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به  ساختار منطقه و ویژگی های کشورهای که در منطقه خاص قرار دارند و ار معضلات امنیتی مشابهی برخوردارند، توجه کرد.از این منظر، افغانستان در مجموعه امنیتی منطقه ای جنوب آسیا، با محور هند و پاکستان قرار دارد و از آن متأثر است و تحولات و مسایل سیاسی افغانستان را نمی توان  بدون بررسی  رقابت های هند و پاکستان، مطالعه کرد.هند و پاکستان دو قدرت منطقه ای و رقیب در افغانستان هستند، با توجه به حاکم بودن ژئوپلیتیک بحران بر روابط هند و پاکستان در منطقه جنوب هر یک از دو کشور هند وپاکستان سعی دارد به نوع موازنه قدرت در مقابل دیگری مبادرت ورزد. افغانستان، نماد تعارض سیاست های منطقه ای هند و پاکستان است. این دو کشور آشکارا یک بازی با حاصل جمع صفر و خشونت بار را پیگیری می کنند. افغانستان عمق استراتژیک پاکستان است و هند به شدت تلاش دارد تا با نفوذ در آن، پاکستان را از این مزیت محروم کرده و موازنه را هر چه بیشتر به سود خود تغییر دهد. این رقابت استراتژیک میان هند و پاکستان بر امنیت افغانستان تأثرات بسیاری به جای گذاشته است که این تحقیق سعی می کند به تبیین آن بپردازد.

کلیدواژه: رقابت منطقه ای، مجموعه امنیتی منطقه ای، هند، پاکستان، افغانستان، امنیت

 

دیپارتمنت: روابط بین الملل

استاد راهنما: دکتر سردار محمد “رحیمی”

ترتیب کننده: فهیم ثابت