اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


بررسی کارکرد ناتو درافغانستان (۲۰۰۳-۲۰۱۵ )

چکیده:

حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ که زمینه ساز حضور جامعه جهانی در افغانستان گردیده،نه تنها فرصت های تازه را در بخش های امنیت،سیاست، اقتصاد و فرهنگ به وجود آورد، بلکه مولد افکار نوین و مروج سبک های جدید فرهنگ در جامعه به شدت سنتی و بحران زده ای افغانستان پسا طالبانی شد.بازگشائی سفارت خانه های کشورهای غربی در کابل، بازگشت افغانستانی های مقیم در خارج از جمله عوامل مهم باز اندیشی و استحاله فرهنگی در افغانستان بود.

دخالت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)در افغانستان از مهم ترین کارویژه های حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱،به شمار می آید که با ورود این نیروها در افغانستان، سیاست ها و کار آفرینی های افغانستان در حوزه های مختلف دولت سازی و احیا وتقویت نیروهای امنیتی وارد مرحله جدید شد.مهم ترین پرسش و نگرشی در پیوند به حضور و فعالیت ناتو در افغانستان ، نقش آفرینی این سازمان در امر دولت سازی،مبارزه با تروریسم و حضور در میادین گرم نبرد با شورشیان تمویل و آموزش مسلکی نیروهای امنیتی افغانستان و بازسازی هویت فرهنگی و علمی در این کشور است.

تحقیق حاضر با توجه به همین نگرش ها و پرسش ها و با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و در برخی موارد با نقل و ارائه داده ها و افزوده های تاریخی و با بیان ابعاد و جوانب قضایا و مباحث، فعالیت و کار کرد ناتو را از سال ۲۰۰۳تا ۲۰۱۵میلادی در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش، اسنادی و با استفاده از تحلیل محتواست.بدین ترتیب، تلاش شده است اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب،مجلات علمی و پژوهش،نشست ها،گزارش ها، سایت ها،روزنامه هاو تحلیل های خبری سیاسی جمع آوری شود.یافته های این پژوهش نشان می دهد که ناتو با تمام تلاش در امر دولت –ملت سازی، مبارزه با تروریسم و موادمخدر، احیا و تجهیز نیروهای امنیتی و نهادینه سازی الگو های مستحکم علمی و فرهنگی در افغانستان، موفقیت های لازم و چشم گیری را بدست نیاورده است.

کلیدواژه ها: ناتو، افغانستان،تروریسم، دولت سازی، امنیت، سیاست و فرهنگ.

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

عنوان: بررسی کارکرد ناتو درافغانستان (۲۰۰۳-۲۰۱۵ )

استاد راهنما: دکترسردار محمد “رحیمی”

ترتیب کننده: آمنه “حسینی”