اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


امنیتی شدن انرژی در منطقه؛ وضعیت سیاسی در افغانستان

چکیده:

توسعه به ثبات سیاسی نیازمند است. تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلافیت باشند. فراز ونیشب های سیاسی و بلاتکلیمی در میدان مشروعیت سیاسی،تحقیق توسعه را به تآخیر انداخته، و درنهایت آن را غیر ممکن می سازد.

افغانستان از ۱۹۹۰تاکنون به عنوان یکی از کشورهای مسیرانتقال انرژی از آسیای جنوبی مطرح است؛ اما، بی ثباتی سیاسی در افغانستان و نبود امنیت در مسیرانتقال انرژی مانع از اجرای نقشی فعال و کار آیی افغانستان در صحنه کار و زار انتقال انرژی شده است.

آرای اکثریت قابل ملاحظه ای ریشه این بی ثباتی سیاسی و بحران امنیت در افغانستان را بیرون از مرزهای افغانستان جستجو می کنند و معتقدند وضعیت ثبات سیاسی در افغانستان به شدت تحت تآثیر اهمیت جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان در منطقه است. به بیان دیگر، بحران امنیت در افغانستان توسط قدرت های برتر،به دلیل استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان برنامه ریزی و گردانندگی می شود.

با توجه به علت های متفاوت و متعددی که در بی ثبات کردن وضعیت قبات سیاسی در افغانستان نقش دارد،در این تحقیق خلاف فرضیئه پیش بینی شده در تحقیق، که تآثیر عوامل خارجی از جمله ارتباط امنیتی شدن انرژی در منطقه و رابطه آن با موقعیت ژئوپایتیک افغانستان را پررنگ پیش بینی میکرد، عوامل داخلی و تاثیرات آن بر بحران امنیت در افغانستان پررنگ و مهم به اثبات رسیده است.

امنیت در افغانستان حداقلی (حفظ بقاء)تعریف شده است. این تعریف از امنیت موجب شده است که حکومت پیرامون همین تعریف حداقلی همواره درگیر مشروعیت بخشی نظام به ملت باشد و از امور خارجی و تدوین سیاست خارجی پویا و کار آمد به دور بماند. پس رسیدن به ثبات سیاسی،آگاهی و شناخت از تحولات منطقه ای و سنجش موقعیت قدرت های خارجی در منطقه را می طلبد، که این مهم یکی از

مولفه های  اساسی در سیاست گذاری به شمار می آید، و این خود ممدو مانع رسیدن به امنیت و ثبات سیاسی در هر دولتی است. برآورد و پیش بینی وضعیت  امنیتی شامل برآورد و پیش بینی، تهدیدات و آسیب پذیری ها، فرصت ها، امکانات و فرهنگ استراتیژیک کشور؛ ساختارهای امنیت منطقه ای، و امنیت بین الملل است.

 

دانشکده: علوم سیاسی

دیپارتمنت: روابط بین الملل

عنوان: امنیتی شدن انرژی در منطقه؛ وضعیت سیاسی در افغانستان

استاد راهنما: دکترذاکرحسین “ارشاد”

ترتیب کننده: معصومه “بهزاد”