اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


  • مقابله با تخلفات اطفال در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی

   چکیده: تخلفات اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروزی امروز و بالتبع کشور ما افغانستان است،به منظور جلوگیری از این تخلفات نقش قوانین در رابطه به رسیدگی به تخلفات اطفال ونوجوانان انکار ناپذیر است. بدیهی است که اطفال متخلف با درنظرداشت شرایط خاص سنی شان مودر تعقیب و پیگیرد عدلی و قضایی ادامه…

  • جرایم علیه عدالت قضایی و در قوانین افغانستان و اساس نامه روم

   چکیده : اصول حاکم بر تحقیق و تعصب،ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده که تاثیر قابل توجهی در تامین قضایی جامعه دارد،با توجه به اهمیت حقوق در اجرای تحقیق و تعقیب عادلانه به اساس اعلامیه های جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین الملل که اصول حاکم بر تحقیق و تعقیب را به ادامه…

  • جرایم علیه عدالت قضایی و در قوانین افغانستان و اساس نامه رم

   چکیده : عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی در این زمینه مشهود می باشد. چرا که مقصود از عدالت قضایی، برابر داشتن و ادامه…

  • بررسی تطبیقی جرم قتل عمد و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان و فقه حنفی

   چکیده: افغانستان یک کشور اسلامی بوده و دین رسمی آن اسلام است. نظام حقوقی افغانستان در بخش جزایی آن بطور عام متاثر از شریعت اسلامی و بطور خاص متاثر از فقه حنفی می باشد. تمام جرایم و به ویژه قتل عمد یکی از موضوعات کلیدی حقوق جزا است و قتل زشت ترین جنایتی است که ادامه…

  • تورم زندانیان، عوامل، آثار و راه حل های آن با نگاهی ویژه به افغانستان

   تورم زندانیان، عوامل، آثار و راه حل های آن با نگاهی ویژه به افغانستان چکیده: مجازات حبس یکی از مجازات های بسیار معمول در اکثر کشورهاست و مانند هر مجازات دیگری آثار خاص خود را دارد. همه ی نظام های جزایی کم و بیش با آثار آن و از جمله مسئله تورم جمعیت زندانیان روبه ادامه…

  • سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان در جرایم جنسی

     سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان در جرایم جنسی چکیده: سیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان،با نگاه تعبدی دراین جرایم،همواره قابل تفسیر بوده و این امر گاهی سبب تنفیر و گاهی موجب نقض حقوق بشر گردیده است. در حالیکه شرایط جهانی، مکانی و زمانی همیشه، لزوم تفسیر دقیق و تغیر دراین زمینه ادامه…

  • زندان در حقوق جزای افغانستان و ایران

     زندان در حقوق جزای افغانستان و ایران چکیده: دراین تحقیق نظام محبس داری افغانستان و ایران در نظر داشت قوانین و مقررات و نیز تشکیلات و ساختار اداری مربوط به زندان در دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. سوال اساسی در این تحقیق حول محور آن سازمان دهی شده است، این ادامه…