اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


  1. بهبود مداوم کیفیت آموزش در
  2. ارتقای جایگاه داخلی، ملی و منطقه­ای
  3. توسعه و توانمند­سازی اعضای کدر علمی دانشکده
  4. گسترش رشته­های جدید و ساماندهی رشته­های موجود
  5. بهره­گیری از ظرفیت­های محصلان
  6. توسعه بخش تحقیقات دانشکده و تجاری سازی آن
  7. گسترش و تعمیق فعالیت­های پژوهشی کدر علمی
  8. ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات
  9. ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشکده از طریق جذب همکاری رئیس، معاون علمی و معاون اداری دانشگاه
  10. تلاش برای ارتقای کیفیت معیشت و جبران خدمات کدر علمی و کارکنان دانشکده ار طریق اخذ پروژه‌های ملی
  11. تلاش برای گرفتن پروژه­ها و مدیریت آن در داخل دانشگاه
  12. توجه به ارتقای اشتغال فارغ التحصیلان و معرفی آنان به ادارات دولتی و خصوصی.