اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


چشم‌­انداز/دیدگاه

دانشکده علوم سیاسی ابن سینا در صدد است تا سال ۲۰۲۰به عنوان یک نهاد مرجع در زمینه دانش سیاسی در کشور تبدیل گردد. این نهاد علمی به دنبال آن است تا با سهم گیری فعال در عرصه مسائل سیاسی کشور بتواند یک راه جامع و مانع در چگونگی برقراری یک صلح پایدار و عدالت محور به عنوان مهمترین مساله کشور ارائه نماید.

دانشکده علوم سیاس ابن سینا در پی آن است که برای بحران های اساسی کشور یعنی بیکاری، فساد، ناامنی و گسترش فعالیت گروههای تروریستی راه حل علمی، منطقی و مناسب ارائه نماید.