اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


فلسفه

دیپارتمنت فلسفه:

کار کرد اصلی فلسفه، پرورش دادن تفکر انتقادی و پرداخت تحلیلی_انتقادی به بنیادی ترین باورها، پرسش ها در هستی شناسی، معرفت شناسی، اخلاق علم، سیاست، فرهنگ و هنر، دین ذهن و زبان بشراست به منظور ارائه این رشته در سطح عالی از استادان موفق و دارای سوابق پژوهشی و تدریسی خوب، تدریس خواهند داشت.