اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اهداف

اهداف استراتژیک دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی

۱٫ بهبود مداوم کیفیت آموزش دانش حقوق عامه و خصوصی در دو بعد نظری و عملی در دپارتمنت؛

۲٫ رفع کمبود منابع علمی حقوقی براساس قوانین و مقررات کشور؛

۳٫ توسعه و توانمند­سازی اعضای کدر علمی دپارتمنت؛

۴٫ ارتقای جایگاه داخلی، ملی و منطقه­ای دپارتمنت؛

۵٫ تأسیس دکترای حقوق خصوصی؛

۶٫ بهره­گیری از ظرفیت­های محصلان؛

۷٫ توسعه بخش تحقیقات دپارتمنت ؛

۸٫ گسترش و تعمیق فعالیت­های پژوهشی کدر علمی؛ 

۹٫ انتشار فصلنامه علمی ­پژوهشی؛

۱۰٫ ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات؛

۱۱٫ کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دپارتمنت از طریق جذب همکاری رئیس، معاون علمی و معاون اداری دانشگاه، دانشکده حقوق ؛

۱۲٫ تلاش برای ارتقای کیفیت معیشت و جبران خدمات کدر علمی دپارتمنت؛

۱۳٫ تلاش برای گرفتن پروژه­های حقوق عامه و خصوصی در داخل دانشگاه؛

۱۴٫ تحقیق، پژوهش و نوشتن کتاب در مورد شرح قانون مدنی، تجارت و اداری یکی از اولویت‌های دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی است که کار آن، از سال‌ها پیش، شروع شده بود و کتاب‌های خوبی در موضوعات یادشده، نوشته، چاپ و متشر کرده است. از جمله کتاب‌های که دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن سینا در راستای تلاش‌های مستمر خود تا هنوز به چاپ رسانده عبارتند از :

 یک- حقوق مدنی(۱) اشخاص و محجورین، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

 دو- حقوق اموال مطالعۀ تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

 سه- قواعد عمومی قراردادها مطالعۀ تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

 چهار- ادلۀ اثبات دعوا در حقوق افغانستان، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

 پنچ- حقوق خانواده مطالعۀ تطبیقی حقوق افغانستان با فقه امامی و حنفی، نوشتۀ دکتر عبدالحسین رسولی؛

شش- اصول محاکمات مدنی در حقوق افغانستان، دکتر علی محمد میرزایی،

هفت، حقوق اموال و مالکیت؛ دکتر عبدالله شفایی؛

هشت- حقوق احوال شخصیه شیعیان افغانستان، دکتر عبدالله شفایی.

نه- مواد تکمیلی مؤسسۀ ماکس پلان برای حقوق فامیل شیعیان افغانستان، نوشتۀ دکتر عبدالله شفایی؛

ده- حقوق اداری افغانستان؛ نوشتۀ معاون رئیس جمهور جناب سرور دانش؛

یازده- حقوق بین الملل، نوشتۀ معاون دوم رئیس جمهور جناب سرور دانش.

دوازده- حقوق اساسی، نوشتۀ استاد سرور دانش.

سیزده-حقوق بین الملل خصوصی، نوشتۀ دکتر عبدالواحد افضلی و دکتر اسحق رحیمی.

تلاش‌های دپارتمنت در راستای وظیفۀ پژوهشی با جدیت هرچه بیش‌تر ادامه دارد تا کتابهای بیش‌تری در شرح قانون مدنی، تجارت، اداری و احوال شخصیه نوشته و به چاپ برساند. در مورد تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده و تحقیقاتی که در دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن سینا در حال انجام است، می‌توان بیان داشت: در سطح افغانستان هنوز دپارتمنتی یافت نمی‌شود که به میزان دپارتمنت حقوق عامه و خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه ابن سینا کتاب چاپ کرده باشد. کتاب‌های چاپ شده و در حال چاپ دپارتمنت ما از نظر کمی و کیفی تا هنوز بی رقیب است.

۱۵٫همکاری با ارگانهای عدلی وقضایی در موضوعات حقوقی؛ به ویژه حقوق خانواده؛