اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اهداف

اهداف استراتژیک دپارتمنت حقوق جزا

 1. بهبود مداوم کیفیت آموزش دانش حقوق جزا در دو بعد نظری و عملی در دپارتمنت حقوق جزا ؛
 2. رفع کمبود منابع علمی حقوقی براساس قوانین و مقررات کشور؛
 3. توسعه و توانمند­سازی اعضای کدر علمی دپارتمنت حقوق جزا
 4. ارتقای جایگاه داخلی، ملی و منطقه­ای دپارتمنت حقوق جزا ؛
 5. گسترش رشته­های جدیدی چون حقوق بین الملل جزایی، حقوق جزای اطفال در مقطع ماستری؛
 6. بهره­گیری از ظرفیت­های محصلان؛
 7. توسعه بخش تحقیقات دپارتمنت حقوق جزا ؛
 8. گسترش و تعمیق فعالیت­های پژوهشی کدر علمی؛
 9. انتشار فصلنامه علمی ­پژوهشی؛
 10. ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات؛
 11. کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دپارتمنت حقوق جزا از طریق جذب همکاری رئیس، معاون علمی و معاون اداری دانشگاه، دانشکده حقوق ؛
 12. تلاش برای ارتقای کیفیت معیشت و جبران خدمات کدر علمی دپارتمنت حقوق جزا
 13. تلاش برای گرفتن پروژه­های حقوق جزاوجرم شناسی در داخل دانشگاه؛
 14. توجه به ارتقای اشتغال فارغ التحصیلان و معرفی آنان به ادارات دولتی و خصوصی.

۱۵٫همکاری با ارگانهای عدلی وقضایی در زمینه بررسی عوامل وقوع جرم و عوامل بزهدیدگی به خصوص نسبت به زنان واظفال