اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


اهداف

اهداف استراتژیک دانشکدۀ حقوق

 1. بهبود مداوم کیفیت آموزش دانش حقوق در دو بعد نظری و عملی در دانشکدۀ حقوق؛
 2. رفع کمبود منابع علمی حقوقی براساس قوانین و مقررات کشور؛
 3. توسعه و توانمند­سازی اعضای کدر علمی دانشکدۀ حقوق؛
 4. ارتقای جایگاه داخلی، ملی و منطقه­ای دانشکدۀ حقوق؛
 5. گسترش رشته­های جدیدی چون حقوق بین الملل، حقوق عمومی در مقطع ماستری و فقه و قانون و… در دورۀ لیسانس و ماستری؛
 6. بهره­گیری از ظرفیت­های محصلان؛
 7. توسعه بخش تحقیقات دانشکدۀ حقوق؛
 8. گسترش و تعمیق فعالیت­های پژوهشی کدر علمی؛
 9. انتشار فصلنامه علمی ­پژوهشی؛
 10. ایجاد و حفظ قدرت رقابتی در ارائه خدمات؛
 11. کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشکده از طریق جذب همکاری رئیس، معاون علمی و معاون اداری دانشگاه؛
 12. تلاش برای ارتقای کیفیت معیشت و جبران خدمات کدر علمی و کارکنان دانشکدۀ حقوق؛
 13. تلاش برای گرفتن پروژه­های حقوقی در داخل دانشگاه؛
 14. توجه به ارتقای اشتغال فارغ التحصیلان و معرفی آنان به ادارات دولتی و خصوصی.