اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دیدگاه، مأموریت و اهداف

دیدگاه، مأموریت و اهداف دپارتمنت سیول دانشکده انجینری

دیدگاه

تبدیل شدن به قطب رشته­‌ی انجنیری سیول در زمینه تولید علم انجنیری در سطح ملی و کمک به ارتقاء کیفیت زیر ساخت­‌های عمرانی جامعه افغانستان

مأموریت

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی معیاری و پرورش انجنیران متخصص و کارآمد در راستای انکشاف زیر ساخت­‌های عمرانی

اهداف دیپارتمنت سیویل

– ارتقاء کیفی و کمی آموزش و خدمات آموزشی

– نهادینه ساختن پژوهش در بین اساتید و محصلین

– افزایش ارتباط با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی

– ارتقاء ارتباط با بازارکار جهت سهم­ گیری در انکشاف زیرساخت­‌های عمرانی جامعه