اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


دیپارتمنت آلمانی

مرکز زبان های خارجی دانشگاه تنها مرکزی است که شش زبان عمده را به صورت تخصصی و آکادمیک تدریس می کند.  زبان آلمانی با توجه به وضعیت استثنائی افغانستان که حاصل حضور کشور های مهم خارجی است، آموختن زبان انگلیسی کافی نست. بناء یکی از زبان های که دانشجویان باید آن را آموخت زبان آلمانی است. ‌چون فرصت‌های بی نظر تحصیلی، کار و زندگی در کشور آلمان فراهم است. در مرکز زبان های خارجی دانشگاه ابن سینا صنف های زبان آلمانی به صورت عمومی، خصوصی و نمیه خصوصی با کمترین هزینه برگزار می شود.۱: صنف های عمومی ۱۲ ماه، در این صنف ها از کتاب های اشتدیو دی (staudio d) به عنوان کتاب های درسی استفاد می شود. هر جلسه ای درسی آن یک ساعت است ک ۵ جلسه در هرهفته برگزار می شود. ۲: صنف های آمادگی ویزا. این برنامه یک برنامه سه است و هدف آن آماده کردن زبان آموزان برای سپری کردن امتحان است که سفارت آلمان از کسانی به آلمان به خاطر زندگی سفر می کنند اخذ می کند. در این برنامه از کتاب های تانگرام استفاده می شود. قابل یاد آوری است در این مدت سه سال به تعداد صد ها نفر زبان آلمانی را آموختند.