اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


هیئت مؤسسان

هیئت موسسان دانشگاه ابنسینا

هیئت موسسان دانشگاه ابن‌سینا متشکل از تعدادی از استادان، با مدارک بالای علمی و تجربیات تحقیقی است که در بهار سال ۱۳۸۹ هجری شمسی در یک ابتکار موثر سنگ‌بنای تاسیس دانشگاه ابن‌سینا را به عنوان یک دانشگاه غیرانتفاعی گذاشتند. هیئت موسسان این دانشگاه را ۱۳ تن از استادان تشکیل می‌دهند که اسامی آنان در اساس‌نامه دانشگاه مندرج است. هیئت موسسان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، پالیسی‌سازی و اجرایی در دانشگاه هاست که در هر سمستر دوبار تشکیل جلسه داده و در مورد پلان‌های اجرایی، مالی، تدریسی، اهداف و سایر موضوعات نسبتا کلان دانشگاه تصمیم‌گیری می‌نمایند. مطابق اساسنامه دانشگاه ابن‌ سینا مادامی که هیئت امنا تشکیل نشده باشد، هیئت موسسان وظیفه آن را به عهده دارد، همچنین در نیازسنجی‌های مالی به خصوص در ارزیابی‌ها و پیشنهاد حسابرس  و رئیس دانشگاه به هیئت امنا از وظایف و صلاحیت‌های هیئت موسسان است. مشروح صلاحیت‌ها، وظایف و مکلفیت‌های هیئت موسسان در ماده سوم اساس‌نامه آمده است.

اعضای هیئت موسسان دانشگاه ابنسینا قرار ذیل اند:

شماره نام و تخلص تحصیلات موقعیت شغلی
۱ دکتر محمد امین احمدی دکترای فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه تهران عضو و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ج.ا.ا، رئیس دانشگاه ابن‌سینا و استاد فلسفه، علوم اجتماعی و حقوق در مقطع لیسانس و ماستری در این دانشگاه
۲ دکتر غلام حیدر علامه دکترای جزای جزا و جرم‌شناسی معاون لوی سارنوالی ج.ا.ا و استاد در پوهنحی حقوق در مقطع لیسانس و ماستری
۳ دکتر ذاکر حسین ارشاد دکترای علوم سیاسی معاون علمی-تدریسی دانشگاه ابن‌سینا و استاد در دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه
۴ دکتر عبدالله شفایی دکترای حقوق عامه و خاصه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه ابن‌سینا
۵ دکتر علی رضا روحانی دکترای جزا و جرم شناسی کمیشنر، منشی و سخنگوی  کمیسیون شکایات انتخاباتی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه ابن‌سینا
۶ دکتر یحیی وقار دکترای مدیریت دولتی رئیس کمتیه تضمین کیفیت و ارزیابی و استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا
۷ استاد محمد امیر نوری ماستر اقتصاد تجارتی و علوم اقتصادی مشاور اسبق معاونت دوم ریاست جمهوری و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت و استاد در این دانشکده
۸ استاد محمد جواد سلطانی ماستر جامعه شناسی معاون اداری-مالی دانشگاه ابن‌سینا و استاد در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه
۹ استاد یارمحمد باقری ماستر حقوق جزا و علوم جنایی رئیس شعبه مزار شریف دانشگاه ابن‌سینا و استاد دانشکده حقوق
۱۰ استاد خدیجه مرادی ماستر زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ابن‌سینا
۱۱ استاد علی امیری ماستر فلسفه مدیر دفتر انتشارات واستاد مطالعات اسلامی و فلسفه در دانشکده علوم اجتماعی
۱۲ استاد مظفر خاوری ماستر علوم سیاسی رئیس اسبق مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری و رئیس دانشکده علوم سیاسی و استاد در این دانشکده
۱۳ استاد سید اسحاق علوی ماستر اقتصاد رئیس سیاست‌های پولی بانک مرکزی ج.ا.ا و استاد سابق دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ابن‌سینا