اطلاعیه‌ها
تصاویر و ویدیوها

[huge_it_videogallery id="2"]
تماس باما


فعالیت‌های بخش انتشارات

  نوع فعالیت  
ردیف نام اثر پدیدآورنده سازمان حمایت‌کننده

زمان انجام

۱ چاپ اول حقوق اساسی افغانستان سرور دانش موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا زمستان ۱۳۸۹
۲

استراتژی ایالات متحده امریکا در افغانستان پس از طالبان

ذاکرحسین ارشاد موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا ۱۳۹۰
۳ چاپ دوم حقوق اساسی افغانستان سرور دانش

موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا

تابستان ۱۳۹۱
۴ حقوق جزای اختصاصی عبدالوهاب کریمی موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و بنیاد مهرگان ۱۳۹۱
۵ چاپ اول حقوق بین‌الملل خصوصی عبدالواحد افضلی دانشگاه ابن‌سینا و سمت زمستان ۱۳۹۱
۶ چاپ  اول حقوق اداری افغانستان سرور دانش موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و حمایت مالی بنیاد مهرگان بهار ۱۳۹۲
۷ چاپ دوم حقوق بین‌الملل خصوصی عبدالواحد افضلی دانشگاه ابن‌سینا و سمت تابستان ۱۳۹۲
۸ عرفان جامی/محمداسماعیل مبلغ علی امیری موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و بنیاد مهرگان زمستان ۱۳۹۲
۹ چاپ اول حقوق جزای عمومی افغانستان غلام‌حیدر علامه موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و بنیاد مهرگان بهار ۱۳۹۳
۱۰ درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی سرور دانش موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و بنیاد مهرگان ۱۳۹۳
۱۱ اموال و مالکیت در حقوق افغانستان عبدالحسین رسولی موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و بنیاد مهرگان تابستان ۱۳۹۳
۱۲ اصول محاکمات مدنی افغانستان علی‌محمد میرزایی دانشگاه ابن‌سینا ۱۳۹۳
۱۳ تحفت‌الحبیب (جلد اول و دوم) فیض‌محمد کاتب هزاره دانشگاه ابن‌سینا و بنیاد مهرگان ۱۳۹۳
۱۴ چاپ دوم حقوق اداری افغانستان سرور دانش دانشگاه ابن سینا بهار ۱۳۹۴
۱۵ متن کامل قوانین اساسی افغانستان سرور دانش دانشگاه ابن‌سینا بهار ۱۳۹۴
۱۶ الگوی بانکداری اسلامی برای افغانستان محمد توسلی غرجستانی موسسه تحصیلات عالی ابن‌سینا و بنیاد مهرگان تابستان ۱۳۹۴
۱۷ چاپ دوم حقوق جزای عمومی افغانستان غلام‌حیدر علامه دانشگاه ابن‌سینا تابستان ۱۳۹۴
۱۸ چاپ سوم حقوق اساسی افغانستان سرور دانش دانشگاه ابن‌سینا تابستان ۱۳۹۴
۱۹ اصول محاکمات جزایی افغانستان غلام‌حیدر علامه دانشگاه ابن‌سینا زمستان ۱۳۹۴
۲۰ چاپ سوم حقوق جزای عمومی افغانستان غلام‌حیدر علامه دانشگاه ابن‌سینا تابستان ۱۳۹۶
۲۱ فلسفه ابن سینا/محمداسماعیل مبلغ علی امیری دانشگاه ابن‌سینا و بنیاد اندیشه تابستان ۱۳۹۶
۲۲ چاپ اول اسلام علی امیری دانشگاه ابن‌سینا ۱۳۹۴
۲۳ چاپ دوم اسلام علی امیری دانشگاه ابن‌سینا ۱۳۹۷
۲۴ اشارات و تنبیهات اثر ابن سینا دانشگاه ابن‌سینا ( زیر چاب) ۱۳۹۸
۲۵ حقوق بشر در روابط بین الملل نویسنده دیوید فورست مترجم دکتر محمد امین احمدی دانشگاه ابن سینا (زیر چاب) ۱۳۹۸